Bestuur en beleid

BESTUUR EN BELEID

Het bestuur van Dierenasiel Waalwijk e.o bestaat uit 5 personen.

Marianne de Wildvoorzitter
Floor Geerligssecretaris
Karien Bayenspenningmeester
Miranda van Nuenenlid
Eric van de Beeklid

De bestuursleden zijn vrijwilligers en verrichten hun werk onbezoldigd.

Verantwoording over het beleid en financiën:

Beleidsplan 2020-2021

Jaarverslag 2019