Bestuur en beleid

BESTUUR EN BELEID

Wil van Loonvoorzitter
Floor Geerligssecretaris
Karien Bayenspenningmeester
Miranda van Nuenenlid
Marc Ribberslid
Robert Voslid

Het bestuur van Dierenasiel Waalwijk e.o bestaat uit de volgende personen.

De bestuursleden zijn vrijwilligers en verrichten hun werk onbezoldigd.

Verantwoording over het beleid en financiën:

Beleidsplan 2020-2021

Beleidsplan 2022-2024

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

© Copyright Dierenasiel Waalwijk e.o. 2020