Jaarverslag 2019

STICHTING DIERENTEHUIS WAALWIJK E.O.

1. Inleiding
We zien terug op een jaar dat gedeeltelijk nog beheerst werd door het herstel van de beheerder na een hernia-operatie. In maart ging zij op reïntegratie-basis aan het werk en in juni hervatte zij haar volledige taak. Afgezien hiervan verliep de opvang van de dieren zonder problemen.

2. Dagelijkse leiding
 In 2019 bestond het beheerdersteam uit de beheerder, een assistent-beheerder, twee flexibel in te zetten medewerkers en een teamlid op vrijwilligersbasis. Per 1 november heeft één medewerkster een andere betrekking gevonden en is naar aller genoegen opgevolgd door een nieuw teamlid.

3. Bestuur
Het bestuur bestond in 2019 uit 5 personen.

4. Vrijwilligers
Ongeveer 35 vrijwilligers hebben zich ingezet voor het schoonmaken van de dierverblijven en de overige ruimtes, het voeren van de katten en het uitlaten van de honden. Zonder hen kon het asiel niet functioneren.

5. Andere werkkrachten
In 2019 hebben9 VMBO/MBO-studenten stage in het asiel gelopen.
Ook door de rechter opgelegde taakstraffen kunnen in het asiel worden uitgevoerd: 
5 tewerkgestelden  hebben hun taakstraf  naar behoren uitgevoerd.

6. Honden
*Gevonden honden
Er zijn 60 zonder baas aangetroffen honden naar het asiel gebracht.
Van  49 honden kon via chipregistratie of anderszins de eigenaar worden opgespoord; zij zijn snel door de eigenaar opgehaald.  Voor de overige waarvan zich geen eigenaar aandiende,  gold de regel dat ze minimaal 14 dagen in het asiel in het asiel moesten verblijven, voordat ze naar een nieuwe baas konden. Gelukkig verliep het plaatsen van honden over het algemeen behoorlijk soepel.
*Honden die zijn afgestaan
12 honden die door omstandigheden niet bij hun baas konden blijven, zijn afgestaan aan het asiel.
*Logeerhonden
Het asiel beschikt over voldoende hondenhokken om een aantal logeerhonden te kunnen herbergen.  Het betreft voornamelijk een vrij vaste, vertrouwde, steeds terugkerende groep honden.

7. Katten
*Gevonden katten

Helaas is het aantal gechipte katten in Nederland erg klein. Van de 331 gevonden katten kon van  slechts 25 katten via chipregistratie of anderszins de eigenaar worden achterhaald. De overige moesten volgens de wettelijke regel minimaal 14 dagen in het asiel verblijven voordat ze geplaatst konden worden. Onder deze zwerfkatten bevonden zich een aantal drachtige poezen: er zijn 40 kittens in het asiel geboren, zodat het totaal aantal zwerfdieren op 371 komt.
*Katten die zijn afgestaan
Er zijn  daarnaast 17 afstandskatten in het asiel opgevangen.
*Kittens
Omdat het asiel te klein is om alle gevonden jonge katjes te herbergen en omdat het besmettingsgevaar in een asiel nogal groot is, is het merendeel daarvan overgebracht naar “pleeggezinnen”, opvangadressen waar de kittens in een huiselijke omgeving konden opgroeien tot ze oud genoeg waren om geplaatst te worden bij een definitieve eigenaar.  Het plaatsen van kittens is een stuk gemakkelijker dan van volwassen katten. Zoals altijd was dat rond Kerstmis bij bijna alle kittens gelukt. 

8. Dierenarts
Het asiel werkt samen met Dierenkliniek Waalwijk. Eens per week bezocht de daaraan verbonden dierenarts het asiel om de dieren na te kijken, in te enten en adviezen te geven voor eventuele behandeling. Behalve met de jaarlijks terugkerende niesziektebesmettingen had het asiel in 2019 te kampen met de zeer besmettelijke schimmelaandoening. Door snelle isolering en door intensieve, langdurige behandeling kon deze schimmeluitbraak gelukkig goed onder controle worden gehouden en met succes worden bestreden.

9. Asiel en gemeentes
Het asielheeft voor de vier gemeentes Waalwijk, Loon op Zand, Heusden en Altena alle binnen de gemeentegrenzen gevonden honden en katten opgevangen tegen een contractueel vastgelegde vergoeding.

10. PR
Maandelijks verscheen in Weekblad Waalwijk en Weekblad Drunen/Vlijmen en op de site Waalwijk Nieuws de rubriek Asieldier zoekt baas. De website  www.dierenasiel-waalwijk.nl  is regelmatig bijgehouden.  Ook op Faceboek is het asiel behoorlijk actief.
Voor het plaatsen van de dieren maakte het asiel gebruik van de website van de stichting Dierenasiels & Internet.

11. Financiën
Hiervoor wordt u verwezen naar de Jaarrekening 2019
Er zijn door diverse instellingen en particulieren donaties gedaan. Daarnaast werden we door enkele bedrijven die dat al jaren doen, weer flink geholpen in natura.

12. Slot
We zien met een goed gevoel terug op 2019. Er zijn veel dieren geholpen, er heerste een goede sfeer, de meeste dieren vonden vlot een nieuwe baas. Dank aan alle medewerkers!

mei 2020                                

             

© Copyright Dierenasiel Waalwijk e.o. 2020