Kittenopvang

KITTENOPVANG

Dierenasiel Waalwijk werkt samen met een groot aantal pleeggezinnen, die kittens opvangen tot de leeftijd waarop ze geadopteerd kunnen worden.
Zodra een kitten het asiel binnenkomt, wordt een pleeggezin ingeschakeld, zodat het kitten zo spoedig mogelijk naar een logeeradres kan worden overgebracht. In het asiel is geen plaats voor zoveel kittens en bovendien is de kans op besmetting van ziektes daar erg groot. Bijkomend voordeel is, dat de katjes aan een huiselijke situatie wennen.

In sommige periodes van het jaar is er nog steeds een tekort aan opvangadressen.  Nieuwe pleeggezinnen zijn dus hard nodig.

WAT HOUDT HET IN?

De periode waarin een kitten in een pleeggezin logeert, varieert nogal; sommige kittens worden gevonden op de leeftijd van 7, 8 weken, andere misschien wel van 2, 3 weken.  In bepaalde tijden van het jaar loopt het storm om een jong katje aan te schaffen, in andere gaan er maar weinig naar een definitieve eigenaar. Dan blijft een kitten dus langer op het pleegadres.

De voorwaarden waaraan een pleeggezin moet voldoen zijn afhankelijk van de leeftijd van de katjes.  Een katje van 2 weken moet  bijvoorbeeld vijf keer per dag de fles krijgen. Dat kan iemand met een volledige baan dus nooit voor elkaar krijgen. Een algemene voorwaarde is dat de eventuele eigen katten geldig zijn ingeënt en dat van eigen vervoer gebruik gemaakt kan worden.

Alle materialen, voer en kattenbakkorrels worden door het asiel verschaft.

Als u belangstelling heeft, kunt u contact opnemen via onderstaand contactformulier.

Contactformulier kittenopvang


Ik ben beschikbaar voor kittenopvangMisschien, daarom wil ik graag eerst meer informatie over kittenopvang


Mijn eigen katten zijn geldig ingeëntMijn eigen katten zijn niet geldig ingeëntIk heb geen katten als huisdier


Ik kan gebruik maken van eigen vervoerIk kan helaas geen gebruik maken van eigen vervoer


Ik ben het hele jaar beschikbaarIk ben alleen beschikbaar tijdens schoolvakantiesAnders


Ja, ik heb daar tijd genoeg voorJa, maar dat is niet altijd mogelijkNee, dat kan ik helaas niet