Bestuur en beleid

Bestuurssamenstelling:
Marianne de Wild, voorzitter
Floor Geerligs-Pierhagen, secretaris
Karien Bayens-Keersmaekers, penningmeester
Marc Snoeren, lid
Miranda van Nuenen, lid

De bestuursleden zijn vrijwilligers, dus onbezoldigd.

Voor de verantwoording over het bestuursbeleid: