Dier afstaan

Hoewel  volstrekt onwenselijk, kan het soms nodig zijn afstand te doen van uw hond of kat. Bedenk wel dat het voor uw huisdier een bijzonder ingrijpende gebeurtenis is vanuit een huiselijke situatie in het asiel terecht te komen. Het is niet te voorspellen hoe lang hij/zij in het asiel zal verblijven, voordat zich een nieuwe eigenaar aandient. Wij raden aan eerst alles in het werk te stellen om het dier onder te brengen in een huisgezin.
Laat voordat u uw huisdier laat opnemen in het asiel, hem inenten en vraag de dierenarts een gezondheidsverklaring.

Bel van tevoren met het asiel om te vragen of en wanneer uw dier in het asiel kan worden opgenomen. Er is een wachtlijst.  De lengte van die lijst is afhankelijk van de hoeveelheid aanwezige asieldieren en dat is weer gerelateerd aan de tijd van het jaar.

TARIEVEN

Hond

Indien geldig ingeënt (nog minimaal 6 maanden geldig):   € 75
Niet geldig ingeënt of langer dan 6 maanden geleden:   € 100

Kat

Indien geldig ingeënt en geneutraliseerd:  € 50
Niet ingeënt, wel geneutraliseerd:   € 75
Niet geneutraliseerd, wel ingeënt:   € 75
Niet ingeënt en niet geneutraliseerd:   € 100

Kitten jonger dan 3 maanden  € 10