Donaties

Dierenasiel Waalwijk is voor een belangrijk deel afhankelijk van donaties en sponsoring. Zonder financiële bijdragen is het niet mogelijk het asiel draaiende te houden.
Draagt u het Dierenasiel een warm hart toe en wilt u dat laten blijken door het  financieel  te ondersteunen, dan kunt u er verzekerd van zijn dat uw geld een goede bestemming heeft.

Dierenasiel Waalwijk heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).  Daardoor is het mogelijk uw gift als aftrekpost op te voeren bij uw belastingaangifte.  Lees meer >.

Donaties kunnen worden gestort op banknummer NL24RABO0172 009 626 t.n.v. Dierenasiel Waalwijk onder vermelding van donatie.

Onze dank gaat uit naar allen die ons op een of andere manier bijstaan of bijgestaan hebben. Ten eerste zijn dat heel wat particulieren die regelmatig een bedrag op onze rekening overmaken, ten tweede zijn dat een aantal bedrijven of instellingen.  Met name tijdens de verbouwing zijn deze van onschatbare waarde geweest.