Donaties en sponsoring

Dierenasiel Waalwijk  is voor een groot gedeelte afhankelijk van donaties. Zonder giften zou het asiel niet kunnen functioneren.

Draagt u het asiel een warm hart toe en wilt u het financieel steunen, dan kunt u een donatie overmaken  t.n.v. Dierenasiel Waalwijk,  banknummer NL24RABO 0172 009 626  met vermelding van donatie.
Wij zouden u graag voor een eventuele donatie willen bedanken; de RABO-bank verstrekt echter geen gegevens, zodat wij niet in staat zijn het adres te achterhalen. Maar het spreekt van zelf dat wij u uitermate dankbaar zouden zijn!!

Aangezien het dierenasiel een ANBI-instelling is, kan uw gift afgetrokken worden bij uw belastingaangifte.

Onze dank gaat uit naar allen die ons op een of andere manier bijstaan of bijgestaan hebben. Ten eerste zijn dat heel wat particulieren die regelmatig een bedrag op onze rekening overmaken, ten tweede zijn dat een aantal bedrijven of instellingen.  Met name tijdens de verbouwing zijn deze van onschatbare waarde geweest.