Pleeggezin worden

Fretje smal  Jaarlijks komen er tussen april en november zo’n 200 jonge katjes het asiel binnen. Die kunnen niet allemaal in het asiel worden opgevangen: er is te weinig plaats en in een asiel is er veel meer  besmettingsgevaar voor bepaalde ziektes dan in een huisgezin. Daarom worden de binnengekomen katjes liefst zo snel mogelijk in een pleeggezin ondergebracht. Daar groeien de kittens op tot ze 9 weken zijn. Dan mogen ze  worden ingeënt. De dierenarts kijkt ze na, ze worden gechipt en als alles in orde is, worden ze op de site gezet om verkocht te worden.

De periode waarin een kitten in een pleeggezin logeert, varieert nogal; sommige kittens worden gevonden op de leeftijd van 7, 8 weken, andere misschien wel van 2, 3 weken.  In bepaalde tijden van het jaar loopt het storm om een jong katje aan te schaffen, in andere gaan er maar weinig naar een definitieve eigenaar. Dan blijft een kitten dus langer op het pleegadres.

De voorwaarden waaraan een pleeggezin moet voldoen zijn afhankelijk van de leeftijd van de katjes.  Een katje van 2 weken moet  bijvoorbeeld vijf keer per dag de fles krijgen. Dat kan iemand met een volledige baan dus nooit voor elkaar krijgen. Een algemene voorwaarde is dat de eventuele eigen katten geldig zijn ingeënt en dat van eigen vervoer gebruik gemaakt kan worden.

Alle materialen, voer en kattenbakkorrels worden door het asiel verschaft.

Als u belangstelling heeft, kunt u contact opnemen met het asiel op e-mailadres: kittenopvang.dierenasiel@gmail.com.