Privacyverklaring

 

Privacyverklaring

Het onderstaand privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens van contacten, leden, donateurs, vrijwilligers of andere geïnteresseerde met Dierenasiel Waalwijk e.o., Prof. Van ’t Hoffweg 7, 5144 NS Waalwijk.

Wij respecteren de privacy van al onze contacten en dragen zorg voor dat de persoonlijk informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik maken van onze website www.dierenasiel-waalwijk.nl verkrijgen wij geen persoonlijke gegevens van u. Na telefonisch contact bewaren en gebruiken wij uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Dierenasiel Waalwijk e.o. in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Dierenasiel Waalwijk e.o. gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • De uitvoering van transacties en diensten;
 • Relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
 • Het opstellen van contracten en overeenkomsten.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Bedrijfsgegevens
 • E-mailadres
 • (mobiel) telefoonnummer

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derde partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

Dierenasiel Waalwijk e.o. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang tot uw persoonsgegevens toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons op te nemen. Dit kunt u doen door ons een e-mail te sturen via dierenasiel.waalwijk@tele2.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0416-333964 op:
wo:    9.00 – 11.00 uur en van 13.30 – 16.30 uur
do, vr, za, zo:    9.00 – 13.00 uur
ma, di en feestdagen:  9.00 – 11.00 uur
  

U heeft de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Intrekken van toestemming;
 • Bezwaar maken tegen een gepaald gebruik;
 • Overdraagbaarheid van gegevens.

 

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.  

Contactgegevens:

Dierenasiel Waalwijk e.o.

Prof. Van ’t Hoffweg 7

5144 NS Waalwijk

KvK-nummer 41099006

 

Wijzigingen

Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt.  

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens