Steunfonds

Statutaire naamgeving:

Stichting Steunfonds Dierentehuis Waalwijk en omgeving

Postadres: Burg. Buijsstraat 35, 5155 AB Herpt

Bestuur:
voorzitter: Marianne de Wild
secretaris: Floor Geerligs
penningmeester: Karien Baijens

ANBI-status Fiscaal nummer: 8167 10 1016

Beleidsplan

Jaarrekening 2018