Donaties en sponsoring

DONATIES EN SPONSORING

Dierenasiel Waalwijk is voor een belangrijk deel afhankelijk van donaties en sponsoring. Zonder financiële bijdragen is het niet mogelijk het asiel draaiende te houden.
Draagt u het Dierenasiel een warm hart toe en wilt u dat laten blijken door het  financieel  te ondersteunen, dan kunt u er verzekerd van zijn dat uw geld een goede bestemming heeft.

In overeenstemming met de privacywet geeft de bank geen adresgegevens, zodat het ons in veel gevallen niet mogelijk is een bedankbericht te sturen.

Dierenasiel Waalwijk heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), RSIN 29.20.815. Daardoor kunt u onder bepaalde voorwaarden uw gift als aftrekpost opvoeren bij uw belastingaangifte. 

Donaties kunnen worden gestort op banknummer NL24RABO0172 009 626 t.n.v. Dierenasiel Waalwijk onder vermelding van donatie.

Onze dank gaat uit naar allen die ons op een of andere manier bijstaan of bijgestaan hebben. 

© Copyright Dierenasiel Waalwijk e.o. 2020