GESCHIEDENIS

De eerste initiatieven voor een dierenasiel waren er al in de jaren vijftig. Het echtpaar Visser uit Waalwijk bekommerde zich om zwerfdieren en samen met geestverwanten richtten ze in 1952 de afdeling Waalwijk van de dierenbescherming op. Er kwamen steeds meer particuliere opvangadressen. De wens was natuurlijk een echt dierenasiel, en in 1961 werd de stichting Dierentehuis Waalwijk in het leven geroepen. Maar het “echte” asiel zou nog jaren op zich laten wachten.

In 1964 wist men de hand te leggen op twee noodwoningen aan de Meerdijk. In de ene noodwoning werd de opvang geregeld, de andere woning werd betrokken door het beheerdersechtpaar.

In juli 1966 kwam er eindelijk schot in de zaak. Locatie nu aan de Prof. Van ’t Hoffweg. In augustus 1968 kon het nieuwe dierenasiel en de beheerderswoning in gebruik genomen worden.

In deze tijd is het asiel van een zeer kleinschalige organisatie uitgegroeid naar een professionele dierenopvang-organisatie die werkzaam is in een groot gebied, namelijk de gemeenten Waalwijk, Loon op Zand, Heusden en het deel van Altena wat voorheen Aalburg was.

In de loop der jaren is het dierenasiel een aantal keren verbouwd en gerenoveerd. Er zijn uitrenvelden gekomen, quarantaineverblijven en een aparte dokterskamer, waar onze dierenarts de dieren kan nakijken en vaccineren.

In de beginjaren kregen we vooral veel zwerfhonden in ons asiel en weinig katten. Dit is in de loop der jaren fors veranderd. Het aantal zwerfhonden wordt al jaren steeds minder, mede dankzij de chip- en registratieverplichting. Het aantal zwerfkatten is in de loop der jaren juist fors toegenomen. Vooral in de zomermaanden komen er elk jaar veel kittens binnen.

Intussen hebben we ook een kittenopvang gerealiseerd, waarbij de kittens in vele pleeggezinnen thuis worden opgevangen. Dit omdat de hoeveelheid katten, en daardoor de infectiedruk binnen het asiel, te groot werd. Bovendien worden de kittens in pleeggezinnen gesocialiseerd in huiselijke omstandigheden, waardoor ze makkelijker te plaatsen zijn.

Wij hebben 4 vaste medewerkers en een groot aantal vrijwilligers om de aan onze zorg toevertrouwde dieren elke dag te verzorgen en het hele asiel netjes en schoon te houden. Natuurlijk hoort hierbij ook het uitlaten van de honden en het aandacht geven aan alle dieren. Zonder onze vrijwilligers kan het dierenasiel niet bestaan.

Voor het asiel staat het belang en het welbevinden van het dier altijd voorop! 

ONZE DOELSTELLING

OPVANG VAN DIEREN
Honden en katten, die als zwerfdieren binnen de regio van het Dierenasiel Waalwijk worden aangetroffen, worden opgenomen. Katten mogen echter vrij loslopen en zullen wanneer ze er goed en gezond uitzien eerst een zogenaamd belbandje om krijgen en we zullen dit een week afwachten, voor we ze op nemen. Tevens nemen we honden en katten op die voor afstand worden aangeboden en afkomstig zijn uit de regio van het asiel, mits er voldoende ruimte is en de dieren plaatsbaar en gezond zijn.

 

VERZORGEN VAN DIEREN
Alle in het asiel opgenomen dieren worden met de grootst mogelijke zorg omringd. Hierbij wordt te allen tijde uitgegaan van de intrinsieke waarde van het dier. Het asiel neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de bij haar opgenomen dieren, met betrekking tot de gezondheid en het welzijn van het dier. Hierbij wordt elk dier als individu bekeken en de zorg wordt aan de behoeften van elk afzonderlijk dier aangepast. Dit betekent dat elk dier zorg ontvangt die is afgestemd op de leeftijd, gezondheid, uiterlijk en eventuele gedragsproblemen van het dier.

 

PLAATSEN VAN DIEREN
Voor alle in het asiel opgenomen dieren wordt getracht een nieuw tehuis te vinden, waar het dier volledig op zijn plaats is. Er wordt niet alleen naar de huisvesting gekeken, maar ook naar de gewoonten,  gezinssamenstelling, eventuele andere huisdieren en het verwachtingspatroon van de mensen, die in het dier geïnteresseerd zijn. Pas als de overtuiging bestaat dat het dier in de nieuwe omgeving goed tot zijn recht komt, wordt tot plaatsing overgegaan.