Legaten en schenkingen

Voor meer informatie over het opstellen van een testament of het opnemen van een goed doel in uw testament zoals het dierenasiel, kunt u terecht bij uw notaris.

Legaten

Dieren in nood helpen op het moment dat u er niet meer bent. Een mooie gedachte. Want ook op deze bijzondere wijze kunt u dieren helpen. Door Dierenasiel Waalwijk e.o. op te nemen in uw testament.

Dierenasiel Waalwijk e.o. is voor een belangrijk deel afhankelijk van donaties en sponsoring. Zonder financiële bijdragen is het niet mogelijk het asiel draaiende te houden.

Ook in de toekomst is hulp voor dieren onmisbaar. Met een nalatenschap kunnen wij ervoor zorgen dat ook in de toekomst onze dieren verzekerd worden van een goede opvang en zorg en dat onze honden en katten niet in de kou komen te staan. 

Schenkingen

Geeft u als particulier een eenmalige grote schenking of structurele donatie?
Dierenasiel Waalwijk heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), RSIN 29.20.815. Het voordeel daarvan is dat uw schenking fiscaal aftrekbaar is. Dit geldt wanneer uw donatie jaarlijks minimaal 1 procent van uw belastbaar inkomen is.  Voor meer informatie hierover kunt u bij de belastingdienst of uw accountant terecht.

Help de dieren in nood, ook wanneer u er zelf niet meer bent.

Donatieformulier

Bedrag